Voorwaarden evenementen

Aanvragen EHBO bij evenementen

Als u een evenement organiseert waar u ondersteuning van EHBO’ers nodig heeft, kunt u dit bij onze vereniging aanvragen. In overleg wordt bepaald hoeveel hulpverleners gewenst zijn; dit is o.a. afhankelijk van de locatie en het aantal mensen dat verwacht wordt bij het evenement. Ons beleid is dat er minimaal twee EHBO’ers inzetbaar moeten zijn.

U dient de aanvraag van hulpverlening minimaal zes weken van tevoren in te dienen zodat wij voldoende tijd hebben om vrijwilligers te benaderen en in te zetten. U kunt dit per mail doen aan de contactpersoon evenementen: Marian Slutter evenementen@ehbobeltrum.nl onder vermelding van AANVRAAG EHBO HULPVERLENING.
Vermeldt de datum van het evenement, de exacte tijden waarop wij aanwezig moeten zijn, het adres van de locatie en uw eigen adres incl. telefoonnummer/email adres en uiteraard hoeveel EHBO’ers u nodig denkt te hebben. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen voor de verdere details. Uiteraard laten wij het u zo spoedig mogelijk weten als het niet lukt voldoende hulpverleners in te zetten. Wijzigingen, betreffende de hulpverlening van het evenement, dienen ten minste twee weken voor aanvang doorgeven worden.

Onze inzet

Onze hulpverleners melden zich bij aankomst en vertrek bij de organisator of contactpersoon van uw evenement. Zij zijn uitgerust met goede opvallende kleding, de benodigde verbandmaterialen en andere nuttige EHBO-middelen.

Wij beschikken over een AED (automatische externe defibrillator). U kunt er op vertrouwen dat onze EHBO’ers adequaat en vakkundig handelen. Zij zijn verplicht om elk jaar deel te nemen aan de lessen.

Wat wij van u verwachten

Om te zorgen dan tijdens uw evenement onze inzet zo optimaal mogelijk
is, graag aandacht voor het volgende:

Beschikbaarheid van een goede werkplek met duidelijke aanduiding EHBO-post.                                                                                                                                                                                Bij voorkeur een eigen ruimte of plek  met een (behandel) tafel en 2 stoelen.                          De ruimte of plek  moet goed verlicht zijn, bij voorkeur stromend water aanwezig.
Het evenemententerrein en de EHBO-post dienen goed bereikbaar te zijn voor evt. hulpdiensten (ambulances e.d.)
Zo nodig de beschikbaarheid over een draaiboek of protocol van het evenement,  uitwisseling van mobiele telefoonnummers EHBO en organisator of contactpersoon.    Zorg goed voor onze vrijwilligers.
Wij verwachten van u dat onze vrijwilligers gedurende het evenement van
consumpties  worden voorzien.                                                                                                             Samen zorgen wij voor een veilige en prettig verloop van uw evenement!
Na afloop ontvangt u een rekening via de contactpersoon evenementen.